Dohromady 852 občanů svým připojením k petici vyslovilo nesouhlas se záměrem rady Plzeňského kraje. Týká se zrušení právní subjektivity Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a jeho převedení pod Západočeské muzeum v Plzni. Za petiční výbor o tom Deník informoval jeho předseda Martin Lang s dodatkem, že podepisování bylo ukončené 2. prosince.

Stabilní podpisová místa byla v Rokycanech, Dobřívě, Hrádku, Mirošově, Strašicích a Zbiroze. Z Kařeza, na základě osobní iniciativy místního občana, poštou došel výboru podepsaný petiční arch.

„Žádost o zachování statutu samostatnosti pro Muzeum dr. Horáka předáme zastupitelstvu Plzeňského kraje, která má 8. prosince na programu jednání i rozhodování o osudu instituce," konstatoval Lang. K petici dodal: „Nejvíce podpisů pochází přímo z Rokycan. Významně se uplatnily i další obce rokycanského okresu. Zajímavé je, že proti podřízení rokycanského muzea plzeňskému se vyslovilo i několik občanů Plzně!"

V petici se píše: „Rokycanské muzeum vybudovali již před téměř 110 lety jeho zakladatelé pro město a Rokycansko jako instituci střežící jejich kulturní odkaz, sbírky a vědecké poznání, nikoli však pro účely Plzně a její okolí. Generace sběratelů i dobrovolných dárců z Rokycanska od počátků po dnes rozmnožovaly jeho sbírky, pečovaly o ně a veřejnost byla a je na toto muzeum oprávněně hrdá.Výše uvedený záměr krajské rady chápeme jako nesystematický, bezprecedentně nekulturní a neuctivý počin, jako akt svévole, na jaký si netroufly ani totalitní režimy. ..

Vyzýváme proto touto cestou zastupitelstvo Plzeňského kraje, aby výše uvedený záměr nepodpořilo, odmítlo jej a aby o celé věci bylo nadále jednáno transparentně, pod kontrolou veřejnosti. Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, zdvořile vás žádáme, abyste vzali při řešení otázky zrušení právní subjektivity rokycanského muzea v úvahu i názor velké části veřejnosti," obracejí se na adresáty občané Rokycanska.

Dodejme, že spolu s uvedeným už Langem v petičním výboru figurují Jiří Kantor, Jan Lehner, Tomáš Makaj a Jan Šašek. Ten nám řekl: „Dárek, který se muzeu rozhodla věnovat rada Plzeňského kraje do roku 2015, kdy si připomeneme jeho 110. výročí, je bohužel sloučení se Západočeským muzeum v Plzni." Protože sám je nejen místosrostou Rokycan a jejich radním i zastupitelem, ale také zastupitelem krajským, říká: „Rozhodně budu osmého přesvědčovat kolegy, aby nepodpořili zrušení statutu muzea. Kromě v petici už uvedeného se obávám, že uplatněním nesmyslné centralizace dojde k potlačení kulturně-historické tradice v místě. Nehladě na fakt, že území bývalého okresu Rokycany pak bude v Plzeňském kraji jediné bez samostatně fungujícího okresního muzea," namítá.