Místní se nedali zahanbit ani jako hostitelé. „Vzhledem k tomu, že někteří účastníci se mohou vidět právě jen při tomto setkání, povídání nebralo konce. Vzpomínalo se, ale vznikaly už i plány na další akce,“ prozradily za hrádeckou skupinu Vlasta a Zdeňka Vaskovy.