Hvozd se pak stane součástí prohlídkové trasy. Přibyde i společenský sál. Město také zvažuje vznik expozic, které budou vyprávět příběhy slavných rodáků, mimo jiné slavné zpěvačky Gabriely Roubalové známé jako La Boema.

Obnova pivovaru se uskuteční v několika etapách závislých na finančních možnostech města. Letos začnou práce na nové fasádě jižní a západní strany hvozdu, který sloužil k sušení sladu. Počítá se i s osazením oken a dveří. „Získali jsme dotaci ve výši jeden milion korun z programu Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje, což je dotační titul určený na obnovu objektů, které nejsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek, ale jsou historicky významné a hodnotné. Hotovo bude nejpozději v létě příštího roku,“ říká starosta Radnic Jan Altman s tím, že záměrem je vybudovat v pivovaru víceúčelové kulturní zařízení se společenským sálem a expozičními síněmi. Zázemí by tam mohl najít mimo jiné místní spolek divadelních ochotníků.

Jakou barvu dostane fasáda hvozdu, teď město řeší s Národním památkovým ústavem. „Chceme se ve spolupráci s památkáři pokusit najít původní barvu, kterou ta fasáda měla. Pokud se to podaří, určitě ji při obnově použijeme,“ dodává radnický zastupitel, projektant Miroslav Jaroš.

Bývalý pivovar v Radnicích na Rokycansku by se měl proměnit na kulturní centrum

V dalších etapách se dočkají obnovy vnitřní části hvozdu, síta sušárny, otočný kryt komínu takzvaný klobouk i technologické vybavení. „Tak bude možné v budoucnu ukázat návštěvníkům autentický způsob sušení sladu včetně jeho dopravy výtahem,“ vysvětluje Miroslav Jaroš.

Stávající průvodcovská trasa městského muzea, která vede rozsáhlými pivovarskými sklepy, zůstane zachována. Po rekonstrukci by na ni mohla navázat prohlídka hvozdu, kde se dochovalo kamenné schodiště i výtah se zachovalou kladkou pod stropem pro dopravu pytlů a technologické zařízení na sušení sladu. Jedna z expozic v kulturním centru by mohla připomínat radnickou rodačku, slavnou operní pěvkyni Gabrielu Roubalovou, kterou znal v 19. století celý svět pod uměleckým jménem La Boema. Její otec působil v městském pivovaru jako sládek.

V pivovaru se vařil zlatý mok od 16. století do roku 1959. Budovu pak poznamenalo několik přestaveb. „Bohužel krásná zděná vjezdová brána u hvozdu byla zbourána kvůli dopravě,“ dodává Miroslav Jaroš. Hvozdu, který je výškovou dominantou města, přitom ještě před časem hrozilo zřícení. Zachránila ho rekonstrukce střechy a obnova krovu v letech 2008 až 2009. Ve stejné době dostala novou střechu také sladovna. vek