Schvalovali aktualizaci vyhlášky o odpadech, smlouvy o zápůjčce kompostérů obyvatelům vesnice nebo návrh rozpočtu obce na rok 2020 plus střednědobý výhled na období 2021 až 2022. Ve scénáři nechyběl výběr pořizovatele územního plánu ani variantní studie odkanalizování obce.