„Řezba svaté Markéty z Chomle, vytvořená v závěru 15. století, je příkladem kvalitní regionální středověké řezby z našich sbírek,“ uvádí za ZČG Eva Reitspiesová s doplněním, že se socha do galerie dostala ve velmi zuboženém stavu. „Její vzhled a původní umělecká kvalita byly silně poničené neodborným novodobým restaurováním a úpravami polychromie. V posledních letech byla socha podrobená restaurátorskému průzkumu a následně prošla celkovou restaurátorskou obnovou, která de facto zničené pozdně středověké dílo navrátila do kulturního dědictví,“ popisuje Reitspiesová.

Návštěvníci tak budou mít příležitost obnovenou památku obdivovat poprvé po jejím návratu z restaurátorského ateliéru v Praze. O uměleckém významu řezby a její restaurátorské obnově promluví ve středu 7. března od 17 hodin ve výstavní síni Masné krámy kurátor Petr Jindra. Přednáška se uskuteční v rámci cyklu Jedno dílo/jeden svět, ve kterém galerie představuje veřejnosti vždy jedno vybrané umělecké dílo ze svých sbírek.

Šárka Meissnerová