„K 31. březnu 2008 je evidováno celkem 971 uchazečů o zaměstnání, z toho je 152 ve věku 50-54 let; 174 ve věku 55-59 let; 36 ve věku 60-64 let; 3 ve věku 65 a více let,“ uvedla Strnadová. Jednoduchý součet ukazuje, že padesátníků na Rokycansku mezi nezaměstnanými není „AŽ“ třetina, ale je jich „VÍCE“ než třetina!

„Tato skupina uchazečů patří vedle osob se zdravotním postižením a matek po návratu z rodičovské dovolené mezi nejohroženější skupiny na trhu práce a je jí ze strany úřadu práce věnována zvýšená pozornost. Je mimo jiné preferována v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, především při zařazování do rekvalifikace a poskytování příspěvku zaměstnavatelům na vyhrazení pracovních míst,“ vysvětlovala ředitelka.

Podle přehledů rokycanského úřadu práce (ÚP) oproti roku 2006 došlo sice k poklesu celkového počtu uchazečů o zaměstnání i ve věkové kategorii nad 50 let (k 31.12.2007 evidoval ÚP v této kategorii 392 uchazečů o zaměstnání). Procentuální zastoupení se ale naopak o 4 % zvýšilo - na 38 %. Z této skupiny bylo pak 228 uchazečů starších 55 let.

„Bylo mi padesát čtyři let, když jsem ze dne na den přišla o zaměstnání. Neumíte si představit, jak člověku je, co se mu honí hlavou. Psychicky mě to hodně sebralo, ale doma mě těšili, že volných míst je teď víc, že něco brzo najdeme,“ svěřila se Jana, která si přála zůstat v anonymitě. „Odepsala jsem na spoustu inzerátů, sama si ho zadala, prošla i pohovory a nic. Jen jsem si připadala stále víc a víc nemožná a ponížení nabíralo na intenzitě. Je to hrozné, když si připadáte tak nepotřebná. Ztratíte veškerou jistotu,“ konstatovala.

Kvůli zdravotním problémům dlou–ho nevydrží stát, takže práce ve výrobních halách, obchodech či podobně nepřichází v úvahu. A pokud jde o požadavky některých manažerů na to, co by se musela naučit, děsily a zbavily ji naděje, ještě než dostala zamítavou odpověď. „Nebudu povídat o tom, jak je chlapovi, když nemůže pořádně živit rodinu. Ještě nějaký ten melouch, ale nic stálého,“ mávl rukou další z klientů úřadu práce. Někdy ale i padesátník má štěstí. Jaroslava měla po počátečním šoku ze ztráty místa štěstí. Dlouho nehledala a našla jiné zaměstnání. Dokonce v místě bydliště. „Musím se učit zase něco nového, ale na to jsem byla zvyklá,“ sdělila.

„Uchazeči o zaměstnání z těchto věkových skupin mívají obtíže při hledání nového pracovního uplatnění. Důvody jsou především v různých skutečně existujících nebo očekávaných zdravotních problémech, v existující nebo očekávané nižší adaptabilitě na nové pracovní podmínky a na nároky zaměstnavatelů na vysokou výkonnost. Pokud se k vyššímu věku přidá i nedostatečná kvalifikace, komplikované dojíždění nebo jiné problémy, je hledání vhodného zaměstnání ještě složitější,“ osvětlovala problematiku ředitelka Strnadová.

Existuje tedy věkový rasismus, ptali jsme se. „Zaměstnavatelé pravděpodobně upřednostňují přijímání mladších osob, toto jejich jednání se však jen obtížně prokazuje. V poslední době nezaznamenal úřad práce podnět na diskriminaci, byť skrytou, z důvodu věku při přijímání do zaměstnání,“ informovala odbornice.