Ve Staré synagoze v Plzni proběhla pieta k 80. výročí plzeňských transportů Židů v roce 1942. Zúčastnil se i vrchni zemský rabín Karol Sidon, či na dálku z Anglie Alexander Goldscheider, který zavzpomínal na svého otce Františka, který byl v transportu.
FOTO: Ve Staré synagoze v Plzni vzpomínali na transporty Židů