Radnice leží v Plaské pahorkatině. S nadmořskou výškou 382 metrů a lze si tu prohlédnout řadu památek a pamětihodností. Například barokní kostel svatého Václava na náměstí, klasicistní synagogu, socha svatého Jana Nepomuckého na náměstí, zámek a mnohé další. věnujme se kapli Navštívení Panny Marie na vrchu Kalvárie (severovýchodním směrem) a křížové cestě, která k ní vede.

Současná křížová cesta byla vystavěna v roce 1883 a roku 2014 byla dokončena její celková oprava. Začíná u sousoší Piety nad hrází rybníka a končí u kaple na Kalvárii. První zastavení se nacházejí překvapivě v městské zástavbě. Celkem se jedná o 14 kamenných sloupků, v jejichž hranolových kapličkách na dříku jsou vymalované obrázky.

Poutní kaple Navštívení Panny Marie vznikla okolo roku 1745 podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Tuto významnou barokní stavbu financoval Jan Václav z Bubna a Litic. Postavena byla na čtvercovém půdorysu se zkosenými rohy a na vnější straně s konkávně probranými nárožími. Podél křížové cesty vede červená turistická značka. Autem lze zajet asi do půlky trasy, ale lepší je určitě nechat vůz dole ve městě a v klidu se projít pěšky.