Víkendová nabídka, po oba dny od 10 do 17 hodin

Dnes i zítra jsou do Pohádkového statku zvaní malí i odrostlejší návštěvníci za jednotných 50 Kč na osobu. V sobotu od patnácti hodin zde má premiéru příběh O čarodějnici Senekůře a kromě toho si lze prohlédnout stodolu, zvířecí říši a věnovat se hrám i zábavě.