V sobotu s pohádkovou školou (11.00), netradičními soutěžemi (13.00) a komentovanými prohlídkami (od patnácti hodin). V neděli před polednem opět se školou a v 15 hodin s pěveckým sborem Souhlas. Finále obstará tvoření s Nošenkami mezi 15. a 17. hodinou.