Pět let bojují představitelé Němčovic s pozemkovým úřadem. Předětem sporu je komplexní úprava v Olešné.
Obyvatelé vesničky totiž při několika záplavách pocítili na vlastní kůži nevhodně zvolené plodiny zemědělské společnosti z Kladrub. Vodní eroze způsobila zaplavení ornicí a došlo přitom ke značným hmotným újmám.

„Součástí našich plánů bylo vybudování suchého rybníka, takzvaného poldru. Jenže v Rokycanech jsme nepochodili a hnali záležitost dál. Na krajský pozemkový úřad a posléze na ministerstvo zemědělství,“ uvedl němčovický starosta Karel Ferschmann. V tomto týdnu mu přišla svérázná odpověď. Poldr nebyl do územního plánu zapracován, neboť prý nebyl prokázán jeho transformační efekt. Zároveň ale úředníci připustili, že by biotechnické opatření bylo vhodné. Snad jen v jiné lokalitě, kde by hráz umožnila zadržení většího množství vody a tím eliminaci škod.