Krajský ředitel Pavel Krákora předal ocenění také zástupcům z Rokycanska. Medaili za věrnost II. stupně (tedy za 20 let služby) si odnesl policista z Obvodního oddělení Rokycany František Král. Mezi dalšími oceněnými byli Rudolf Aubrecht, Jindřich Praum, Markéta Cafourková a Zdeňka Wagnerová.

Oceněním tak policejní prezident prostřednictvím krajského ředitele policistům poděkoval zejména za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků, za splnění zvlášť významného služebního úkolu či za příkladné plnění služebních povinností.

Medaili za příkladnou a dlouhodobou spolupráci na úseku prevence si odnesl Krajský koordinátor BESIP Václav Ircing.