Patří sem určitě okresní úsek dálnice, dále bývalá mezinárodní silnice od Ejpovic po Kařez a pozor si musí řidiči dát i na frekventované komunikaci ve směru na Kamenný Újezd a Hrádek.

O tom, kde všude je třeba dbát zvýšené opatrnosti, se lze nově informovat na webových stránkách nehodovosti, který spustila Policie České republiky. Stránky, bohužel, v dopoledních hodinách nefungovaly.

Zjistit na nich můžeme, ve kterých oblastech je největší nehodovost, kde se vyskytují mlhy, nebo kde nejčastěji dochází ke střetu se zvěří. Informační systém podle různých údajů umožňuje vyhledání konkrétních lokalit s přesností na metry. Tyto stránky přinášejí jen statistické údaje, neinformují řidiče o aktuální situaci na silnicích. Každého čtvrt roku budou podle vyjádření policie data měněna.

,,Mapa je dobrou pomůckou nejen pro účastníky silničního provozu, ale i pro policii a dopravní inspektoráty jednotlivých krajů,“ řekl šéf celorepublikové dopravní policie Leoš Tržil. Ti tak mohou jednoduchým způsobem zjistit, kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám, a na základě těchto údajů pak hledat optimální řešení problému.

Letošní i loňský rok můžeme hodnotit pozitivně v porovnání počtu úmrtí způsobených dopravní nehodou. Ze statistik vyplývá, že nejúspěšnějším rokem, za posledních 19 let, je rok 2006, od kterého nehodovost na našich silnicích klesá.

Jana Ciprová