Tři události byly na úseku proti majetku. V jednom případě nebyl poškozenému doručený tablet, který si objednal, v druhém zloděj využil příležitosti a odcizil odložený telefon. Třetí jednání, kdy poberta odcizil zboží v obchodě, bylo vyřešené blokově.

Třikrát policisté vyjížděli k rušení nočního klidu. Zbylých pět přestupků evidují po linii občanského soužití. V jednom případě se nevhod- ně choval cestující ve vlaku a ve dvou případech došlo k napadení osob ze strany neznámých pachatelů.