Náklady (mzdy, pohonné hmoty, atd.) rostou a v řadě míst přistoupili k úpravám. „V Rokycanech jde o změnu minimální. Z dosavadních 550 korun ročně na poplatníka se cena zvýší na 600 korun. Konečným termínem k zaplacení je 30. červen.

Ve Zbiroze zůstalo v platnosti 650 korun za člověka. „Chvilku jsme sice zvažovali návrat známkového systému, který je spravedlivější. Jenže kvůli značnému počtu bytovek je to nereálné,“ uvedl tajemník úřadu Pavel Vlček s tím, že lidé mají povinnost uhradit částku do 31. 3.

Ke stejnému datu se musí s povinností vypořádat i v Mýtě. S tím, že každá osoba nebo majitel rekreačního objektu musí počítat se šesti sty Kč na rok. Naprosto stejně jako v Mirošově, kde sumu upravovali před rokem a pro letošek ji potvrdili.

Hrádek zůstává na 550 korunách na hlavu. „Právě chystáme informativní leták do všech domácností, protože s tříděním jsou rezervy,“ potvrdila starostka Marcela Sobotková.