Většina z nich totiž netušila, že se nějaká daň platí. Kromě povolení na patřičném obecním nebo městském úřadě, se však odvádějí také daně na finanční úřad.

Výnos z tomboly totiž podléhá dani odvodu z loterií se sazbou 20 procent. „Pokud tombola proběhla v prvním čtvrtletí roku 2015, provozovatel musí podat hlášení k záloze na odvod z loterií nejpozději do dvacátého dubna. Ve stejném termínu odvod z loterií zaplatit na účet finančního úřadu," sdělila před nedávnem tisková mluvčí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Michaela Hošťálková. A jak se zdá, organizátoři se zalekli a hromadně zaplatili. „Když jsem se to dozvěděl z novin, nevěřil jsem tomu. Jsme hasiči, pořádáme ples, abychom vydělali a stát po nás chce ještě nějakou daň," rozhořčeně se svěřil Milan (ODKUD???). „Samozřejmě jsme ji zaplatili. Nedalo se nic dělat. Postih a pokuta je hrozně velká," doplnil.

Kontrola ale dorazila do Mirošova. „Přijeli tři pracovníci z plzeňského finančního úřadu. Spíše nám poradili, jak máme postupovat. Informace, které jsem získala od pracovníků FÚ jsem předala hasičům a Ti vše uvedou do pořádku," uvedla matrikářka města Mirošov Jarmila Pidrmanová.

„Počet podaných přiznání k odvodu z loterií za rok 2014 i hlášení k odvodu za první čtvrtletí roku 2015 narostl řádově o desítky a i nadále tyto počty narůstají. To znamená, že informační kampaň, i díky Rokycanskému deníku, zabrala a provozovatelé tombol začali věnovat pozornost této své povinnosti," vysvětlila Hošťálková. Co se týče hrozby pokut za nepodání přiznání nebo hlášení, ty vycházejí z daňového řádu a jejich výše se odvíjí od stanoveného odvodu. „Maximálně může činit pět procent stanoveného odvodu. Aby se pokuta uložila, musí její výše činit alespoň dvě stě korun," konstatovala. Za pozdní zaplacení odvodu se vypočítává úrok z prodlení, který má sazbu 14,05 procent v případě pozdního zaplacení hrozí tedy spíše tento typ sankce.

Finanční úřad zatím stále provádí vyhledávací činnost s cílem najít další provozovatele, kteří ještě nesplnili zákonnou odvodovou povinnost. To se však neděje jen prostřednictvím kontrol, ale i prostřed-nictvím spolupráce s obcemi apod. „Kontroly preferujeme zejména tam, kde má správce daně pochybnost o tom, že v podaných přiznáních a hlášeních není vše uvedeno tak, jak odpovídá skutečnosti. Inkaso odvodu z tombol se nepohybuje ve vysokých částkách, nejčastější odvody z tombol se pohybují mezi 500 až tisíc korun," uzavřela.