Rok 2011 je závěrečným rokem Střednědobého komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Rokycansku, který schválilo zastupitelstvo města v roce 2008. Proto se bude především diskutovat o tom, jak se budou služby rozvíjet dál a jaké priority v plánovaní sociálních služeb stanovit. To bude samozřejmě nejvíce záležet na poptávce veřejnosti. Proto zveme všechny občany, který se problematika dotýká nebo o ni mají zájem, aby se setkání zúčastnili.

Svoje postřehy, připomínky nebo dotazy mohou občané posílat také písemně na adresu Městský úřad, sociální a zdravotní odbor, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany, e-mailem na adresu blanka.kohoutova@rokycany.cz nebo telefonicky na č. 371 706 260.