Zato zástupce ředitelky Základní školy Čechova v Rokycanech Pavel Hudeček je se svými pěti kolegy v šedesátičlenném osazenstvu této devítiletky jasnou menšinou. V rozhovoru pro Deník vysvětluje, proč podle jeho mínění muže škoství, zvláště základní školy, neláká i proč on sám se rozhodl v tomto povolání zůstat.

Co vás přivedlo k rozhodnutí stát se právě učitelem?
Asi práce s dětmi, protože jsem s nimi dělal už za bývalého režimu, jezdili jsme na tábory, věděl jsem, že chci dělat sport. Takže jsem se dal na tělesnou výchovu a mám i to štěstí, že od počátku dělám na nějaké sportovní škole, kde mohu dělat svoji specializaci, tedy fotbal. A to je asi ten důvod, proč to dělám.

Je to jediný důvod?
Ta práce mě musí bavit, bez toho by to nešlo. Ta práce mě naplňuje, to je to, proč tam jsem, to je to, proč já ji trošku povyšuji na možnost jít si vydělávat někam jinam lepší peníze.

Nikdy jste nepřemýšlel o možnosti odejít mimo profesi?
Já jsem si práci mimo školství zkusil, rok jsem pracoval jako obchodní zástupce. Jsem rád za tuhle zkušenost, protože si myslím, že pokud by každý učitel získal tuto zkušenost z pohledu z venku, tak ho to určitým způsobem obohatí a vidí tu problematiku taky trošku jinak.

Co vám tedy dala roční zkušenost úplně mimo obor?
Komunikační dovednosti, protože jsem dělal obchodního zástupce a musel jsem se naučit jednat s lidmi, což se mně hodí i na můj stávající post. A také jsem získal ten pohled zvenku. Já dokážu odstoupit od problematiky konkrétní školy a snažím se na ni dívat se jakoby z nadhledu, komplexně, což je dobře.

Kolik máte v Základní škole Čechova mužských kolegů?
Teď jste mě zaskočila. Sedm? Ne, je nás tam dohromady šest chlapů. Žen je víc než padesát.

Proč se muži do škol na nehrnou, když na fakultách jsou?
Spousta je jich tam z toho důvodu, aby si udělali vysokou školu. Druhá věc je, když se nebudu bavit o penězích, postoj veřejnosti vůči učitelům jako takovým. Dnešní doba nám moc nepřeje. Veřejnost nás bere tak, že bychom se měli postarat o hlídání jejich dětí, a tím to končí. Nedej bože, že bychom zasahovali do jejich plánů a postojů. Role učitele je ve společnosti podceněná. Tam je ten největší problém.

Děti učíte čtrnáct let. Změnily se během té doby?
Samozřejmě se změnily. Doba nás nějakým způsobem mění všechny. Jejich rozhled a jejich technické možnosti, které jsou, je určitě poznamenaly. Ale to není problém. To nám může naopak práci usnadnit tím, že jim nemusíme vysvětlovat práci s počítačem a mobilní telefony, se kterými jsou denně ve styku a umějí to s nimi mnohdy lépe než my. Problém je obecně v tom, že panuje neúcta k jinému povolání. Tím nechci poukazovat jen na školství, ale na nerespektování osobnosti druhého člověka. Snažíme se přežít, ale bez ohledu na druhé. U učitelů je to nejmarkantnější, jsme považováni za nějaký servis.

To si myslí i děti?
Určitě. Vztah se změnil – z našich dob, kdy jsem museli sedět málem s rukama za zády. Já jsem rád, že je to pryč, že tohle nemusejí, ale žáci si mnohdy neuvědomují ani to, že se nebaví se svými vrstevníky, ale s dospělým člověkem, který na rozdíl od nich za sebou něco má a něco dokázal. To je věc výchovy v rodině. Když se pak bavíte s některými rodiči, tak mohu být rád za to, jaké jsou ty děti.

Nemáte někdy pocit, že házíte hrách na stěnu?
Když ho budu mít, tak budu muset odejít. Vždycky doufáme, že v někom z těch dětí něco zůstane. Samozřejmě, že není možné, pokud máme osm set žáků a z nich máme padesát šedesát různě problémových, chtít nějaký ideál. Ale nevěřit tomu, že s těmi žáky navážeme kontakt, tak jsme tam zbyteční. Ten pocit někdy samozřejmě nastane. To by nebylo normální, kdyby k tomu nedošlo. Ale pak se podíváme na ty žáky, se kterými stojí za to pracovat. Nedá se nic dělat, všech osm set žáků nebude skvělých.

Co děláte, abyste nevyhořel?
Mám výhodu, že se nezabývám jen školou. Sport mě naplňuje a i ve škole pracuji se skupinou, která chce něco dokázat. To člověka naplňuje jinak, než když se dostane ke skupině, které je všechno lhostejné. To je pozitivní. Na druhou stranu si myslím, že občas je třeba změnit školu, změnit lokalitu, člověk tak získá novou motivaci. Z hlediska motivace je dobré po určité době změnit prostředí.

Jak dlouho jste v ZŠ Čechova?
Šestý rok.

A čas na změnu ještě nenastal?
Ne. Kdyby byl, tak to budu řešit. Podle mě to není třeba, i proto, že jsem změnil post. A práce, kterou jsem tu začal, ještě není ve fázi, abych tuto školu opustil.

Co učíte? Vy učíte hlavně tělocvik.
Ano. Mojí druhou aprobací je občanská nauka. Tu učím v posledních ročnících a ve sportovních třídách. Tam se jedná vysloveně o komunikační záležitosti.

Takže vás práce naplňuje, protože učíte sportovní třídy, tedy děti, které chtěly dělat sport.
Naplňuje mě to proto, že mám možnost vedle standardních tříd učit i ty výběrové, se zaměřením na fotbal. To mě samozřejmě posunuje dál.