V ordinacích většinou byli, ale zabývali se administrativní a další činností, na níž při běžném ordinování není jinak dostatek času.

V Rokycanské nemocnici, a. s., nám praktická lékařka Olga Šantorová řekla: „Požadavky praktických lékařů podporuji, ale vzhledem k tomu že nemám soukromou praxi, ale jsem zaměstnancem nemocnice, fungujeme bez omezení. Musím ale konstatovat, že návštěvnost je u nás dnes snížená, mnozí se asi po informaci v médiích domnívali, že i my jsme se připojili ke stávce,“ uvedla včera Šantorová. Obdobné zaznělo i od její kolegyně Martiny Míchalové. Ani ona, byť funguje jako praktická lékařka, nemá soukromou praxi, ale je zaměstnankyní nemocnice. „Ordinujeme jako kterýkoli jiný den, ale stanovisko kolegů stoprocentně podporuji,“ konstatovala.

V Mirošově se nám podařilo kontaktovat MUDr. Janu Kuškovou. Čekárna byla zavřená a na ní, stejně jako jinde, vyvěšený plakát vysvětloval důvody praktických lékařů ke stávce. „Našli jste mě v ordinaci, doma bych byla nervózní, co se tady děje. Jsem ze staré školy a to, že bych neposkytla pomoc, když ji někdo nezbytně potřebuje, neumím přenést přes srdce. Sedím tu a vyřizuji papírové záležitosti a snažím se neslyšet vyzvánění telefonu. Když ale přes upozornění na dveřích bylo bušení na ně neodbytné, pomoc jsem nakonec poskytla,“ sdělila lékařka.

V interní ambulanci nemocnice včera zvýšený nárůst pacientů neevidovali.