První písemná zmínka o existenci aleje se v tamní kronice objevila už v roce 1921. Zhruba před patnácti lety se však začalo negativně projevovat stáří některých lip, takže v březnu 2009 byla alej pokácena. Odborníci ze zachovalejších pařezů usoudili, že stromořadí měl hodně přes sto let!

Výsadbu nových stromů si vzali po pracovní i finanční stránce za své dobrovolní hasiči i patrioti ´Prašňáku´ včetně chalupářů. Na podzim 2015 postupně obnovili celou lipovou alej. Tedy 42 stromů, dále dvě lípy u nově osazeného křížku na konci aleje, dvě lípy v obci a další čtyři lípy na opačném konci obce. Členové SDH a občané se o alej pečlivě starají. Zejména v náročných obdobích sucha. Letos tedy alej oslaví, k radosti svých tvůrců, prvních pět let.

Desátý ročník ankety pořádá opět spolek Arnika. Jeho členové zatím registrují 86 alejí z celé republiky a poslední šancí k nominaci (včetně fotografií) je úterní 12. hodina!

Ilustrační foto.
Aktuálně z Rokycanska