Rokycany Včerejším Velikonočním pondělím pro pravoslavné věřící oslava jejich největších svátků roku Velikonoc ještě neskončila. „Věříme totiž, že Kristus setrval na zemi ještě čtyřicet dnů poté, co vstal z mrtvých. Proto se po tento čas navzájem navštěvujeme a slavíme," sdělil kněz David Dudáš.

Pravoslavné Velikonoce se letos od slavených u nás většinou lidí o týden opozdily. Důvod spočívá v tom, že východní křesťané se stále drží dřívějšího juliánského kalendáře, který se s gregoriánským, podle něhož se už řídí západ, časově rozchází.

Nedělním ránem také pro pravoslavné skončilo období přísného půstu. V chrámu Nej-světější Trojice v Rokycanech se ze soboty na neděli uskutečnila slavná bohoslužba. Začala o půlnoci a předcházelo ji trojnásobné obejití kostela (takzvaný kresnij chod) na znamení, že Kristus byl třetí den vzkříšený. I pro nezasvěceného jde o velice působivý zvyk, protože se odehrává za svitu svíček. Kněz vyjde ze tmy jako jediný s planoucí svící, jakožto symbolem vzkříšení, a další si od něj světlo berou. Letos se sešlo tolik lidí, že se při obchůzce kolem chrámu první setkávali s posledními z předchozího okruhu. Až po třetím mohla teprve v kostele začít bohoslužba s množstvím zpěvů. Během ní se nakonec světí i pokrmy a nápoje, které se o svátcích budou konzumovat. Zvoláním Christos voskrese, které je oznámením o jeho zmrtvýchstání, se nyní pravo-slavní budou zdravit po celou dobu už zmiňovaných 40 dnů. Příští rok pravoslavné Velikonoce připadnou až na začátek května. „Musí se uskutečnit po prvním jarním úplňku, ale zároveň je dané, že se nesmí sejít se židovským svátkem pesah," vysvětloval Dudáš.