Největší velikonoční bohoslužba se v chrámu Nejsvětější Trojice uskuteční v noci ze soboty na neděli. Začne ve 23.45, kdy plátno zobrazující Krista v hrobě bude z temného centra svatostánku odnesené na oltář. Slavnost rozsvícení světla a vzkříšení zahájí půlnoc. „Jako připomínku Kristova zmrtvýchvstání vneseme do chrámu světlo a od mé svíce si pak své připálí ostatní. Nato třikrát symbolicky – třetí den – obejdeme chrám zvenčí,“ objasnil kněz David Dudáš.

Bohoslužba je pak z větší části zpívaná. Základem jsou oslavné hymny. „V závěru budeme posvěcovat pokrmy přinesené lidmi. Důležité je, aby úplně každý odcházel s posvěceným jídlem – svým či darovaným. Za farnost proto objednáváme mazance, které se nakonec dělí mezi lidi,“ sdělil Dudáš. Dodal, že tím skončí 47 dnů půstu, kdy se nesmí nic živočišného. Po odchodu z kostela lidé ne-jdou spát, ale rodiny a přátelé se scházejí a slaví.