Rodák ze Starého Plzence působí po vysvěcení v Rumunsku už devatenáctým rokem v Rokycanech. Přiznává, že agresi Rusů na Ukrajině vnímá smutně až tragicky: „S tím, že pravoslavný střílí na jiného pravoslavného, se zkrátka nesmířím. Je to záležitost několika mocensky založených lidí, z nichž především jeden není normální. A právě v tomto duchu koncipuji už čtrnáct dnů svá kázání. S důrazem na to, že bolest v srdci se nesmí proměnit v nenávist k Rusku.“

Mše v chrámu Nejsvětější trojice oslovovaly ke třiceti účastníkům. Po napadení postsovětské republiky se jejich počet dramaticky zvýšil. Dudáš to přičítá skutečnosti, že jeho ´ovečky´ z různých východních zemí si zasluhují výraznější duchovní a pastorační péči. Kněz s nimi komunikuje nejen v kostele, ale trpělivě naslouchá příběhům lidí, kteří teď přicházejí do Rokycan, aby tu našli druhý domov. Jedná se především o příbuzné a známé cizinců, jejichž působení ve městě se počítá na roky. Právě nováčkům je určena materiální pomoc ve formě potravin a hygienických potřeb. „Centrem je právě náš chrám a kdo chce přispět, nechť mne kontaktuje na telefonu 777 223 812,“ dodává duchovní.