Máte k Plzeňskému kraji blízko?

To bezpochyby, neboť jsem rodák z Domažlic. A také absolvent Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Během studií s ryze technickým zaměřením jsem si však uvědomil, že je mi hodně blízká i oblast filozofie a teologie. Vystudoval jsem ji na Universitě Karlově v Praze a následně i na Lateránské univerzitě v Římě. Loni jsem pak byl vysvěcen knězem.

A kam vedly vaše další kroky?

Jednu z prvních praxí jsem zvládl v Praze. Už jako jáhen jsem tu pečoval o dlouhodobě nemocné osoby. Později jsem se přemístil do Klatov v podobném zařízení a zjistil, že pomoc o tyto pacienty je zejména v současné době nesmírně potřebná. po dohodě s biskupem Tomášem Holubem jsem se proto přihlásil do kurzu nemocničních kaplanů. Teoretickou část zvládl a nynější praxe v areálu nad Rokycany je logickým vyústěním snahy pomáhat.

Od kdy vlastně v Rokycanech působíte?

Nastupoval jsem 1. srpna 2021 jako farní vikář. A od setkání s věřícími, založených na rozmlouvání, naslouchání, laskavém slovu, je blízko i k mé pozici v nemocničním týmu.

Devět družin absolvovalo v sobotu Tříkrálovou sbírku
Tři krále počasí nezastavilo, po roční přestávce mohli zazvonit v domácnostech

Jak jste se tu zabydlel?

Dosud jsem v nemocnici zvládl čtyři úterky, což je den, kdy se bližním věnuji. Sám vidíte, že vyčleněná kancelář působí skromně, ovšem téměř tady nejsem. Přednost má sociální kontakt s lidmi, kteří na moji pomoc čekají.

Kolik takových rozhovorů za den zvládnete?

Kolem deseti. Věřte, že jde o hodně náročnou a zároveň příjemnou záležitost. V první řadě jsem se seznámil se skladbou pacientů a představit se minimálně těm, s nimiž jsem strávil významnou část adventu. Prožití svátečního období se zdravotními potížemi v nemocnici, bez možnosti vidět osobně své blízké je pro většinu velmi skličující,

Kam už jste v rozsáhlém komplexu zavítal?

Přednost má oddělení následné péče v prvním patře lůžkové části. Mám radost, že se klienti na setkání a rozmluvu těší. Navíc jim mohu zprostředkovat lepší a intenzivnější kontakt s rodinou a blízkými.

Nové umělé kluziště mají ve Staňkově na Domažlicku, kde si v sobotu bruslení vyzkoušeli malí i velcí sportovci. Stadiónek se nachází za budovou sokolovny. Syntetická plocha umožňuje bruslení bez ohledu na počasí. Otevřeno je denně od 8 do 20 hodin.
Ve Staňkově na mráz čekat nemusí. Podívejte se, jak si užívají umělé kluziště

Jaké jsou vaše další plány?

Chci se postupně představit vrchním a staničním sestrám, lékařům i dalšímu osazenstvu, aby věděli, že se na mě mohou nejen pacienti, ale také personál kdykoli obrátit. Moje služby nejsou určeny jen lidem upoutaným na lůžko a jejich blízkým, ale samozřejmě také zaměstnancům a návštěvníkům nemocnice. Určené jsou lidem bez rozdílu náboženství a samozřejmě i těm bez vyznání. Jsem přesvědčen, že vhodné duševní rozpoložení pozitivně ovlivňuje tělesné zdraví nebo minimálně průběh léčby. Oceňuji v této souvislosti přístup zmíněného biskupa i představitelů Plzeňského kraje a také rokycanské nemocnice.