Do kurzu, který dětem usnadňuje vstup do první třídy a zároveň seznamuje se školním prostředím i novým režimem dění, rodiče přihlásili 15 kloučků a holčiček navštěvujících zatím mateřinky. Hrdými předškoláčky se tak stali Max Hengstermann, Tomáš Růžek, Adéla Ježková, Matěj Kovařík, Kryštof Chramosta, Natálie Váňová, Tereza Brožová, Sofie Koblasová, Šarlota Lorincová, Viktorie Váňová, Václav Havlíček, Denisa Čiháková, Veronika Levová, Vanesa Keplová a Václav Kraus.

Během kurzu pracovali se schématy na uvolňování ruky, která jim umožní v budoucnu lepší psaní. „Aby se tu dětem líbilo a necítily jen povinnosti, ale také zábavu, hrály různé hry. Vždy ale nějak směrované na plněná témata," uvedla pedagožka Milena Matějková. „Například si hrály si na indiány, vyráběly čelenku a musely pak absolvovat indiánskou stezku vyrobenou ze speciálních písmenkových podložek. Jindy dosta-ly už i domácí úkol, cílený třeba i na péči o přírodu, například ptáky, kteří u nás zimují," dodala učitelka. Splnění úkolu bylo ohodnocené pochvalou a také malou sladkostí. S velkým úspěchem se setkal rovněž karneval, který jim vedle prožitků bude připomínat maska ve tvaru psa, kočky či ovečky dle výběru.

Kvůli větší individuálnosti péče si učitelka přibrala i ´asistentky´ z řad starších šikovných žáků. Pomáhaly jí Pavla Burešová a Jana Krejčová.

Kurz se uskutečňoval v rám- ci projektu Šance pro každého. Díky němu také probíhá grafomotorika pro školní děti. Pro rodiče jsou kurzy zatím zdarma, náklady jsou hrazené z evropského sociálního fondu na rozvoj vzdělávání. Za lektory kurzů jsou vybíraní zkušení učitelé devítiletky a předpokladem je vzdělání v oboru speciální pedagogiky.