Nejenže tu z rukou svých učitelek za přítomnosti vedení školy a také města děti přebíraly svá první vysvědčení, ale potom došlo i na ocenění faktu, že si už všichni dokáží přečíst knihu. Na základě toho byli rytířem Bajajou, jemuž asistoval panoš, pasovaní za členy řádu čtenářského.

Glejtem se na snímku chlubí kluci a holčičky z 1. C ZŠ Jižní předměstí, Jimž přišel poblahopřát i starosta města Václav Kočí . Nechyběla ani babka kořenářka, která rytíře přivolala.