V sídle úřadu přednesou zprávy šéfové kontrolního a finančního výboru. Účastníci se budou zabývat i studií odkanalizování Příkosic a starosta Jan Šmolík hodlá kolegům poděkovat za jejich přístup v končícím volebním období.