Zamýšlená investice vzbuzuje množství protichůdných reakcí. Není divu, že sál kulturního zařízení zaplnila stovka lidí!

„Na začátku akce jsme spoluobčanům nabídli tlakovou a gravitační variantu. S vyčíslením i přednostmi a zápory obou řešení,“ připomněla starostka Tamara Suchá. Zatímco cena za gravitační způsob se dvěma či třemi přečerpávacími stanicemi se pohybuje od 92 do 99 milionů, byla by ta tlaková o polovinu levnější. „V zastupitelstvu se k ní přikláníme,“ dodala Suchá. Letos počítá se zpracováním projektové dokumentace včetně detailního zmapování zájmu spoluobčanů. Mají za úkol posoudit situační výkresy k přípojkám. Doma by jim totiž přibyla šachta s čerpadlem, odkud by splašky tekly do veřejné sítě a dál do čističky v Mirošově. „Vyslechl jsme argumenty pro a proti. Přikláním se k tlakové kanalizaci,“ sdělil jeden z účastníků veřejného slyšení Jaroslav Vaník.

Vítězný tým Břeclavi i s Danou Čechovou a jejím manželem Romanem v roli trenéra.
Čechová pomohla Břeclavi k titulu a potvrdila konec hráčské kariéry

Aktuální situace: Obec má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť z betonových trub DN 300 - 600 o celkové délce čtyři kilometry. Jsou do ní po předčištění v septicích odváděny odpadní vody od 69 % obyvatel. Kanalizace je vyústěna do Příkosického a Kornatického potoka. Zbytek domácností zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na polní a jiné pozemky či odváženy na likvidaci do čistíren odpadních vod nebo mají likvidaci svých odpadních vod řešeny individuálně. Vlastníkem i provozovatelem jednotné kanalizace je obec.

Dodejme, že začátkem příštího roku chtějí Příkosičtí kvůli stavbě zažádat o dotaci.