V letošním roce byla během letních prázdnin realizována v mateřské škole v Příkosicích akce s názvem Rekonstrukce zahrady.
Na zahradě MŠ byly odstraněny staré nevyhovující herní prvky pro děti. Nahradily je nové. Současně s tím se vyměnilo oplocení. Za finanční spoluúčasti Evropské unie, spolufinancování z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADR a programu rozvoje venkova ČR mohly být tyto akce úspěšně dokončeny.

Při opravách a rekonstrukcích vypomohli dobrovolní hasiči obce, spolek maminek a všichni, kdo měl chuť pomáhat. „Všem bych za velkou pomoc chtěl vřele poděkovat. Ti, kteří pomohli, si zaslouží mé obrovské díky,” sdělil starosta obce Jan Šmolík.