Tedy politicky nespolehliví vojáci ve smutném období padesátých let minulého století. Dějištěm setkání bude památník ve Svaté Dobrotivé-Zaječově. Začíná se v 9.30 mší v tamním kostele a po pietním aktu u pomníku bude prostor na oběd i diskuzi. Od 14 hodin historik a badatel Tomáš Makaj nabídne přednášku Po stopách PTP kolem Svaté Dobrotivé a Strašic.