Na dvě stě milionů byly vyčíslené škody po dvou posledních povodních v Rokycanech. Protipovodňové opatření vzniká ale pomalu. Přesto už příprava dospěla do finále. Podání žádosti o dotaci na uskutečnění projektu ale nově ztroskotalo na ujasnění jediné smlouvy. Zisk 400 milionů pro uchránění Rokycan od následků velké vody je tak ohrožený.

„Krátce po záplavě v roce 2002 jsme spolu s městem zadali zpracování studie pro budoucí protipovodňové o– patření,“ informoval za Povodí Vltavy Zbyněk Folk. Po povodni v roce 2006 možné řešení konkretizoval Hydroprojekt a pak už následovala práce na projektu,“ dodal.

„Přesvědčil jsem se, že agenda kolem takového opatření je nesmírně složitá. Kolikrát úplná nevyjasněnost v případě jednoho pozemku zablokuje postup na hodně dlouho,“ uvedl k situaci starosta Rokycan Vladimír Šmolík.

Naposledy se teď jednalo o pozemek firmy Prowel. Kvůli němu došlo k přerušení jednání o územním rozhodnutí a Povodí Vltavy, které celý projekt dává dohromady a zaštiťuje, bylo vyzvané k doplnění údajů.

Nejde sice o akci města, aby se však záležitost podařilo dotáhnout do konce, je třeba hodně pomáhat. Je to v zá– jmu všech obyvatel,“ jsou zajedno zastupitelé.

Rokycany už byly například nápomocné při jednáních s vlastníky pozemků, uzavírání smluv i pomohly směnou za pozemky vlastní. „Město určitě odvedlo velký kus práce, zejména starosta Baloun. Osobním vyjednáváním s řadou lidí hodně záležitost posunul k cíli,“ konstatovala místostarostka Marie Hlávková. V poslední fázi město opakovaně kontaktuje Prowel, mezi nímž a Povodím Vltavy uzavření smlouvy na využití pozemků vázne. Jedná se o území za litohlavským mostem směrem ke Klabavě. „Protože nebyla smlouva urgovaná písemně, po telefonátech s tuzemskými zástupci se nyní město dopisem obrátilo na majitele v Německu,“ sdělil starosta Šmolík.

V současnosti je ve hře další dotační termín. Snaha, aby územní rozhodnutí co nejdříve nabylo právní moci, vzhledem k tomu graduje.