Nemilé překvapení průtrž nachystala také žákům základ- ní umělecké školy, kteří se chystali do sálu kina na taneční matiné. Měli na něj pozvané ještě kolegy z Tachova a Dobřan. Narychlo se ale musel hledat jiný prostor pro uskutečnění akce. Kino se využít nedalo. „Měli jsme mokro na jevišti, všude se leskla voda. Kanálek před bočními dveřmi ji zřejmě nepobral," popisoval starosta Jiří Pražský. Členové městské rady si potom večer místo rokování v jednací síni šli do vyplaveného sálu ´smočit´ nohy. Protože všude jistí vstupy mříže, padlo rozhodnutí pozotvírat co se dá a nechat prostor průvanem vysychat. Přesto je uskutečnění akademie základní školy, plánované v témže sále na úterý, zatím v nejistotě.

Plné vody byly i některé sklepy a čina si vyžádala do- konce pád stromu. Zatarasil cestu poblíž Třebnušky, s odstraňováním pomáhali hasiči.
Zbiroh patří mezi oblasti, které přívalové deště postihují relativně často. Své o nich velmi dobře vědí i obyvatelé Zámostí u potoka, kde o vytopené sklepy, průjezdy i další prostory nebývá nouze. Voda hrnoucí se dolů z náměstí a
z druhé strany z týčského vršku je vyplatila už mnohokrát. Rozmary počasí zkoušený je často i konec města vyúsťující do části Františkov. Vloni zre- konstruovaná silnice by ale díky důkladnému odvodnění, jemuž se kvůli panujícím poměrům věnovala zvýšená pozornost, měla nebezpečí zaplavování okolních domů zmenšit. „Přívalový déšť zasáhl i Třebnušku a Ostrovec-Lhotku, odtud zprávy o škodách ale nemáme," informoval tajemník MěÚ Zbiroh Jan Květoň. Rychle se vzedmula ro- vněž hladina Zbirožského potoka. Vzhledem k předchozímu třínedělnímu suchu však vodoteče vláhu rychle vstřebaly.