Mimo jiné o opravě malé vodní nádrže nebo o provozním řádu a případných pronájmech nedávno otevřeného obecního sálu. Důležitým bodem programu je vodovod včetně opravy přípojek, smlouvy na zajištění provozu úpravny vody atd. Účastníci se budou věnovati společenským a sportovním akcím do konce roku a prostor dostanou šéfové výborů.