Rozpočet vesnice se pohybuje kolem čtyř milionů ročně. Náklady na přestavbu ovšem činily téměř deset milionů. „Jediný vhodný prostor jsme začali opravovat před třemi lety. Kvůli nevhodnému prostředí a sociálnímu zázemí občané přestali navštěvovat kulturní a sportovní události. V objektu, který je se sálem tvořen hospodou, jsme nyní opravili sál s podkrovím, přistavěli nové hygienické zázemí, šatnu pro účinkující a pod jevištěm vytvořili sklad. Pokud jde o hostinec, plánujeme opravu v příštích letech,“ uvedla starostka Marcela Judlová. Počítá s maximálním využitím pro bály, letní slavností, posvícením, jednáním zastupitelstva a prostor dostanou i zájmové složky.

Před samotnou rekonstrukcí objektu nechaly Přívětice odtěžit tisíc kubíků zeminy. Přesněji zvětralé břidlice, kterou byly zasypány stěny jeviště. Kamenivo je využito na zpevnění lesních cest. „Rekonstruovaný sál je kompletně řešen bezbariérově s kapacitou 80 lidí. Došlo k opravám podlah sálu, pódia, chodby, stropy jsou zakryty sádrokartonovými a kazetovými podhledy. Všechny omítky, dveře, dřevěná okna jsou nové. Stejně jako forbína pódia a nástupních schodišť včetně přístupu do skladu,“ sdělil projektant Miroslav Jaroš ze společnosti BRM. Firma navrhla tvář objektu, který je kompletně zateplený včetně nové fasády. Září nový chodník a místní zahradník Pavel Paur osázel skalnatou stráň suchomilnými květinami. V podkroví je strojovna se vzduchotechnickou jednotkou. Dům je vybaven novou elektroinstalací, rozvody vody a kanalizace. Stavaři si poradili i s dlouholetou značnou vlhkostí, kdy byl objekt po celém obvodě podříznut a odizolován.

„Na otevření jsme zakoupili vybavení pro sál. Židle a stoly a část nádobí. V nejbližší době chceme pokračovat venkovními žaluziemi, promítacím plátnem, vybavením šatny pro účinkující a jeviště doplníme o oponu, horizont a osvětlení,“ odtajnila plány starostka.

Sál byl zprovozněn prohlídkou s občerstvením, koncertem Strašické Pohodovky a večerní zábavou za doprovodu Sortimentu.

Zbirožský zámek
Tip Deníku: Zbiroh se věnuje zednářům