Jedná se o prvek sroubený z opracovaných klád, který byl do lokality umístěný počátkem léta. „Prací na dohodu se o to přičinili přívětičtí občané,“ sdělila místostarostka Marcela Judlová. Místní zdůrazňují, že výhled na obec i její okolí stojí skutečně za zastavení.

Obdobné posezení umístil obecní úřad, opět ve spolupráci s občany, ve Sklené Huti. V této části spojeného celku obcí se v současnosti také dokončuje úprava návsi a opravovala se hráz obecního rybníka.

Vylepšením letos prošlo i pohostinství, které je v majetku obecního úřadu. „Na jaře jsme provedli výměnu střešní krytiny. Část prostředků na tuto dotaci jsme získali díky finanční dotaci krajského úřadu z Programu obnovy venkova. Jednalo se o 250 tisíc korun. Zbytek – 300 tisíc – jsme dodali z vlastních zdrojů,“ upřesnila místostarostka.

Přívětičtí připomněli, že i v loňském roce se jim podařilo získat dotaci, a to 100 tisíc. Za tyto peníze za pomoci odborné firmy upravili a rozšiřovali obecní zeleň.