Představitelé obce zakazují spoluobčanům napouštění bazénů, mytí automobilů a zalévání zahrad vodou z obecního potrubí. Tento krok platí rovněž pro sousedy ze Sklené Huti.