Česká vláda zvažuje přijetí části zahraničních běženců. V souvislosti se situací, která je aktuální pro většinu Evropy, se vyrojily i zvěsti o tom, že už se pro ně v některých místech chystá bydlení. Po Rokycanech letí zpráva, že město jim připravuje útočiště v bývalých kasárnách.

„To už není normální," nechce věřit možnosti Monika Přibylová. „Stačí to, co už je tu teď," podotkla Lenka Kilingerová. „Stát se nedokáže postarat o vlastní nemocné děti. Je třeba pořádat nejrůznější sbírky, kde se lidé po korunce skládají, aby pomohli," poukazuje Jana Šoulová. „Když budou běženci umístění za vysokým plotem, který budou hlídat ozbrojené složky, tak ať tu klidně jsou," uvedl Petr Klička a dodal: „Jsem pro dát jim jídlo, oblečení a poslat je zpátky. Klidně jim na zpáteční cestu přispěji." „Dopad situace na evropské státy, a tedy i na nás, s sebou nese naše členství v NATO a Evropské unii. Nemůžeme jen čerpat výhody, je třeba se vyrovnat i s méně příjemnými záležitostmi," je názoru Tereza Metličková.

O stanovisko k diskutované možnosti umisťování běženců jsme požádali představitele města. Místostarosta Jan Šašek sdělil: „Informace o tom, že má město udělat v kasárnách azylové domy pro utečence, jsem zaregistroval. Na uvedenou poplašnou zprávu mohu za Rokycany zareagovat tak, že město opravdu neplánuje v lokalitě bývalých kasáren azylové domy pro uprchlíky. Volnou a vhodnou nemovitost, která by snad hypoteticky mohla tomuto účelu sloužit, ani nevlastní," upozornil a dodal: „Většinu nemovitostí město v minulosti prodalo. Pár objektů, které tam zbývají, pronajímá. Tři bytové domy města v lokalitě byly zrekonstruované a slouží jako budovy s nájemními byty. To neplánujeme měnit. Nemáme ani zprávy o tom, že by soukromí vlastníci nemovitostí je hodlali přebudovat na azylový dům či něco obdobného. K takovému záměru bychom se za město samozřej-mě vyjadřovali. Oblast bývalých kasáren a celá lokalita U Václava mají dnes už dost svých problémů, které je třeba řešit. V zájmu nikoho snad už nebude bydlení v místě jakkoli potenciálně zhoršovat."