Vloni se Muzeu dr. B. Horáka, které památku spravuje, podařilo uspět v operačním programu ROP NUTS II Jihozápad. Z výzvy podporující revitalizaci památek získalo dotaci, která by měla pokrýt 92 procent ze 12 milionů plánovaných na opravu. „Obdržené peníze umožní provést odbahnění a úpravu vodního náhonu i nádržky u hamru,“ informovala ředitelka muzea Miroslava Šandová. Zdůraznila také, že zmíněná součást vodního díla nebyla opravována a upravována více než dvě století a postupně přestávala plnit svoji funkci.

Od místních přicházely poslední roky stížnosti, že v létě voda v náhonu stojí a zapáchá. „To ovšem bylo i jejich zásluhou. V této části Dobříva není veřejná kanalizace a většina odpadních vod tekla do náhonu. Za léta se nashromáždila až dvoumetrová vrstva bahna a organických usazenin,“ podotkla Šandová.

„Olše, které vyrostly z náletů v náhonu, leckdy už měly v průměru padesát i více centimetrů. Staraly se o rychlé zanášení, protože listí se ukládalo na dně,“ podotkl starosta obce Milan Kozlík. Akce bude podle něj hodně náročná, protože nyní je třeba vyvézt asi tři tisíce tun bahna. „Firma předpokládá, že při šesti fůrách denně to potrvá tak měsíc a půl,“ informoval.

Výběrové řízení vyneslo dodavatele prací – Lesostavby Třeboň – který prováděl i revitalizaci Schwarzenberského kanálu. Nejprve ale bylo nutné uskutečnit přírodovědný průzkum, zda se v náhonu nevyskytují chránění živočichové – mihule potoční a rak říční, které by bylo třeba přenést. Předpoklad se nepotvrdil, a tak nastoupili rybáři a šupináči z náhonu putovali vedle do Huťského rybníka. Jeho hladinu ale bylo třeba snížit, aby voda neprosakovala do náhonu a neztěžovala práce.

Mezitím přišla řada na geodety. Podle podkladů zaměřili koryto náhonu a vyznačili ho kolíky. Dokonce dvakrát, protože první značení nepřečkalo řádění vandalů.

Pokud jde o kácení stromů, omezuje se na náhon, chráněné aleje se nedotkne. Kmeny lip v ní ochrání bednění. Odnesou to jen některé větve, co zasahují až nad vodní dílo a brání průjezdu techniky.

Současně s revitalizací náhonu má muzeum pro letošní rok naplánovanou i kompletní výměnu vantroků, ovšem už rámci průběžné údržby.
Muzeum při akci úzce spolupracuje s obecním úřadem. V rámci přípravy projektu uzavřely partnerskou smlouvu o vzájemné pomoci. Podél náhonu totiž vede hranice mezi pozemky obce a Plzeňského kraje, vlastníka památky. „Navíc, při provádění úprav náhonu si už připravíme chráničku pro protlak kanalizace. Tu pro tuto část Dobříva chystáme v příštím období,“ sdělil starosta.

Po dokončení celého projektu je v plánu umístit podél náhonu informační tabule, aby vylepšily procházkovou trasu poznatky. „Revitalizace bude náročná pro všechny. Od výsledku si ale slibujeme ekonomický přínos ze zvýšeného cestovního ruchu,“ shodli se oba partneři.