Hlavním pořadatelem akce je Úřad práce v Rokycanech, ale přizval si řadu spolupracovníků. „Očekáváme bohaté a pestré zastoupení středních škol, učilišť i firem, což určitě přispěje k vysoké efektivnosti expozice,” sdělila manažerka akce Olga Poláková.

Výstava ke zaměřená na širší prezentaci možností dalšího vzdělávání žáků po ukončení základní školy a budou na ní představené nabídky oborů vzdělání jednotlivých středních škol a středních odborných učilišť z Plzeňského kraje. Účast ale přislíbili i zástupci dalších regionů.
Akce se rovněž zúčastní významní zaměstnavatelé, kteří představí svoji produkci a vazbu na jednotlivé vzdělávací programy středních škol. „Akademie řemesel je především určená žákům osmých a devátých tříd ZŠ. Jejím cílem je přispět k informovanosti o potřebné kvalifikaci pracovníků v jednotlivých oborech firem regionu,” dodala Poláková.

Součástí prezentace bude také doprovodný program zajištěný Integrovanou střední školou živnostenskou, Plzeň. Jednat by se mělo o čtyři módní přehlídky, soutěž v malování trik ve stylu graffiti, styling dobrovolníků, show „Pretty Woman a ukázky prací studentů. Další módní přehlídku pro návštěvníky přichystalo rokycanská centrum Pohodička Oblastní charity v Rokycanech. Její klienti představí své vlastní výtvory.