Jednak rozsáhlé terénní úpravy spočívající ve snížení terénu, které je nezbytné pro vytvoření široké bermy nového koryta (jak se dočtete v článku o úpravě koryta). V těchto místech žádné dřeviny nelze zachovat. Není možné „odbagrovat kořeny" a ponechat jen kmen.

Další důvody kácení jsou pěstební případně zdravotní, a to na základě doporučení dendrologa, který prováděl dendrologický průzkum (jako jeden z podkladů pro projekt parku). Podle tohoto průzkumu stávající dřeviny příliš hodnotné nejsou. Nešťastná byla zejména druhově naprosto nevhodná výsadba cizokrajných druhů smrků (pichlavých a omorika) přímo na břeh potoka, provedená v minulosti po napřímení a vybetonování Rakovského potoka.

Nicméně i neperspektivní stromy (včetně smrků) v této lokalitě dosud částečně plnily funkci clony, oddělující především pohledově obytnou zástavbu od frekventované komunikace. Proto již v předstihu koncem devadesátých let zde byly vysazeny dvě nové aleje. Nejprve jírovcová („kaštanová") podél bývalé Pionýrské ulice a později javorová (s podsadbou keřů) podél hlavní komunikace. Alej jírovců bude nyní prodloužena až k mostu v Sokolské ulici.

Celkem zde bude v letošním roce vysazeno více než sedmdesát stromů a přes stovku keřů.

Pokud se týká dřeva z pokácených stromů, to bylo odvezeno do areálu Pily pod Kotlem k dočasnému uskladnění. Z vhodných kmenů budou zhotoveny zábrany proti vozidlům, které budou umístěny na okraji parku a několik atypických laviček (v souladu s projektem parku).