Nyní však stavební ruch v místě ztichl. Vysazují se už jen stromy. Rokycany před zimou práce na veliké akci, jež zásadně změní podobu středu města, přerušily. Hotová je zhruba polovina.

Nejen v už zmiňované lokalitě, ale také v dlouholetém sídle technických služeb a přilehlé zahradě se během letoška činila těžká technika a dělníci. Cílem jejich snah byla práce na projektu nazvaném Revitalizace centra – rekonstrukce a rozšíření parku.

Trojí účel
Zaprvé se z areálu bývalého hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice stane plnohodnotný park, kterému lidé prostřednictvím vyhlášené soutěže přiřkli jméno U Plzeňské brány. „Vlastně se tak uskuteční záměr starý téměř sto let. K prvnímu pokusu přeměnit starý hřbitov na park došlo totiž už v roce 1920,“ prozradil mluvčí radnice Jan Engler.

Je tu ale i ´zadruhé´, a právě tomu padla za oběť část prostoru někdejších služeb - zahrada. Záměrem je propojení parku u vlakového nádraží
s nově vznikajícím, který se zároveň rozšíří jižním směrem. Tedy - zvětší se o plochu bývalého zahradnictví, do nedávna využívanou jako zásobní zahrada Lesů města. Tím se park stane průchozím ve směru od autobusového a vlakového nádraží.

A je tu ´do třetice´: „Ve finále se tak novou spojkou občané z Plzeňské namísto dřívější okliky dostanou přímo na vlakové i autobusové nádraží a naopak. K oběma z ní bude umožněný přístup,“ zdůraznila místostarostka Marie Hlávková. „Určitě to uvítám, zkrácení a jistě i zpříjemnění cesty z vlaku či autobusu přijde vhod,“ míní podobně jako jiní třeba Tomáš Pospíšil. „Ještě většímu propojení s Plzeňskou ulicí napomůže také nová branka,“ doplnila informaci místostarostka. „Vznikne až v rohu, proražením do kamenné zdi ohraničující prostor dávného hřbitova kolem Trojice.“

Více v Deníku.