Mimo jiné na ní vzniknou dvě nové zastávky a jedna stanice zanikne. Přibude například zastávka Rokycany – Borek. Využívaná cestujícími by mohla být na sklonku příštího roku.

Na stránkách Deníku jsme už informovali, že záležitost iniciovalo město Rokycany. Hlavní výstavbu zajistí Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v rámci dokončovacích prací na koridoru.
Zastávka s nástupišti dlouhými asi 170 metrů bude umístěná v ulici Ke Střelnici. Počítá se s bezbariérovým přístupem a informačním systémem pro cestující.

Zástupci města se kvůli ´Borku´ minulý týden opět sešli s představiteli SŽDC. „Chtěli jsme vědět, zda se ze strany správců železnice postoj k záležitosti nějak nezměnil, získat údaje o způsobu financování a dalším,” uvedl starosta Vladimír Šmolík. „Na rozdíl od podchodu u zimního stadionu,” dodal, „kdy výstav- bu SŽDC zabezpečila komplet a potom jí město převádělo finance, teď by tomu mělo být jinak. My budeme rovnou zajišťovat i hradit výstavbu přístupové cesty a chodníků.” Rokycanští se také dozvěděli, že projekt zastávky se už zpracovává a příští rok má začít jeho realizace.

V plánu je teď další schůzka obou stran, kde by se měl slaďovat postup akce za SŽDC i město po linii technické.
Podle odhadů se pro výstavbu stanice Rokycany - Borek celkově uvažuje o ceně zhruba patnácti milionů korun. Na město pak z obnosu připadne úhrada přibližně ve výši třetiny předpokládané částky.

Projekt stanice Borek se už začíná rýsovat