Slavnostnímu aktu předcházelo kulturní vystoupení dětí z Mateřské školy Kameňáček. Vítání malých občánků se ujala starostka Jarmila Vaňourková. Vítání se týkalo dětí: Jana Valenty, Jonáše Hronka, Jakuba Zouly, Johany Tiché a Vojtěcha Brycha.