Hlavní stavební práce v ulici K Zámečku jsou dokončené.

Je tak už možné využívat nově vybudovaná parkovací stání, čímž se řidičům ulehčilo. Kvůli pracemi znemožněnému přístupu do garáží je totiž třeba využívat každé trochu vhodné místo.

„Ulice je však nadále staveništěm, kde budou probíhat další práce – montáž veřejného osvětlení, terénní úpravy, výsadba zeleně, odstraňování nedodělků a nakonec i asfaltování obrusné vrstvy komunikace. Při pohybu v této lokalitě i při parkování aut je proto třeba maximální opatrnosti,“ vyzývá starosta Lukáš Fišer.

Nicméně stěžejní stavební dění se přesunulo do vnitrobloku starého sídliště a v souvislosti s ním došlo i k částečné uzavírce hlavní silnice II/605. Vymezením pracovního pásu byla zúžená. Dělá se totiž na chodníku v jejím sousedství, a to v úseku od nového vjezdu do sídliště až k bytovce č. 96.

„Pokud jde o vjezdy ke garážím, obec nebude dělat nové, pouze je nechá uvést do původního stavu,“ sdělil Fišer. Problémem je, že u novějších garáží, kde měli majitelé vjezdy většinou betonové, je výška nového obrubníku mnohdy výše, než byla niveleta původní komunikace. V těchto případech se proto bude postupovat individuálně. Majitelé ostatních garáží (horní část) budou o postupu informováni později, až bude úprava jejich vjezdů aktuální.

Celou akci provádí obec za své prostředky, náklady jsou vyčíslené zhruba na 21 milionů. Zhotovitel vzešlý z výběrového řízení, firma Eurovia, s pracemi začal v dubnu a v půli září má být vše hotové.