„Vloni práce zahájila Zemědělská vodohospodářská správa, potom přešly na Povodí Berounky. Radnice v rámci ní opravují tři lávky, dva propustky a podílejí se na rekonstrukci mostu v centru. Naše spoluúčast dosahuje zhruba třímilionové výše,” uvedl starosta města Jan Altman.

Pokud se týče už zmiňovaného mostu, oprava se uskutečňuje v režii Správy a údržby silnic Rokycany, coby organizaci kraje. Jana Mrázová k dění uvedla: „Most je ve špatném stavu. Tvoří ho prefabrikované rámy. Budou nahrazené novými, kvůli zvýšení průtočnosti vody ale s větším profilem. Protože přes most vede silnice, rekonstrukce stavby se neuskuteční naráz, ale po částech,” vysvětlovala. V souvislosti s tím už je vyhlášená částečná dopravní uzavírka, motoristé budou využívat vozovku po polovinách. „Zatím platí přednost v jízdě, ale uvažuje se o osazení semaforu,” dodala Mrázová.

„Most bude také rozšířený , aby napojení místní komunikace na silnici odpovídalo bezpečnostním normám,” objasnil starosta a doplnil, že tuto záležitost financuje město a přijde ho zhruba na 800 tisíc. Informoval také, že na základě nových parametrů by měl most kapacitně stačit na padesátiletou vodu.
Kvůli tomu, aby Chomlenka neztěžovala postup prací, se její tok v potřebné části obchvatem převádí mimo nynější koryto, a to prostřednictvím zatrubnění.

Celou akci vysoutěžila firma Důlní stavby Šindler. Hotova s dílem by měla být do konce listopadu.