Žáci ze základních škol Čechova, T.G.M. a ulice Míru si zde převzali své první vysvědčení, které zdobily většinou samé jedničky, a zároveň byli po potvrzení slibu pasováni na rytíře řádu čtenářského. Za odměnu pak dostali průkazky do knihovny.

Slavnostního aktu, který se uskutečnil již čtvrtým rokem, se zúčastnila místostarostka Marie Hlávková. Mezi novopečené rytíře–čtenáře zavítal rovněž místostarosta Jaroslav Mráz.