„Odpoledne v tento den vypustíme dvě káňata lesní. Do nesnází se dostala v průběhu letošní zimy a následně prošla nezbytnou rekonvales– cenci v naší záchranné stanici živočichů. Vypustíme je ve vhodných lokalitách nedaleko Rokycan,“ uvedl Pavel Moulis, předseda ochránců ze Švermovy ulice.

Den ptactva se slaví po celém světě od roku 1906, na památku podepsání Mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva. „Obdivujeme je nejen z důvodů hlasových a letových projevů, jeho výskyt je zároveň i jedním z ukazatelů stavu životního prostředí. To musíme chránit jak pro volně žijící živočichy, tak i nás samotné,“ apelují ochránci.

„Například v padesátých a šedesátých letech dvacátého století došlo v Evropě a Severní Americe k vysokému úhynu sokola stěhovavého a dalších druhů dravých ptáků z důvodu používání DDT v zemědělství. Právě intenzivní zemědělská výroba je pro výskyt ptáků v krajině velmi limitující,“ upozornil Moulis.

Ochránci z Rokycan proto vysazují i remízky a tvoří biokoridory. V těchto aktivitách jim výrazně pomáhají myslivci. Možností, jak pomoci přírodě, je samozřejmě více. Například podpora hnízdění vybraných druhů opeřenců či jejich odchov a následné vypouštění. Možností je i účast na výsadbě stromků a keřů, jako třeba v sobotu v Litohlavech.