Manželství je možné po splnění zákonných podmínek povolit uzavřít i mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost.
Termín svatby si mohou snoubenci předběžně rezervovat na matrice Městského úřadu Rokycany buď telefonicky nebo e-mailem, a to pokud možno v dostatečném předstihu. Žádosti k uzavření manželství se vyřizují osobně na adrese:

Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, odbor správní, 2. patro, č. dveří 221.

Termíny roku 2011:

8. 1.,22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 10. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12. a 17. prosince.