„Firma T–mobile, jež má na něm vysílač, rozporovala výpověď, ale také sama navrhla zvýšení nájmu. Jednání se potáhnou. Kdybychom měli čekat na jejich vyřešení, nedosáhli bychom na dotaci,“ uvedl starosta Jan Baloun. Jinak řečeno – pokud se komín určený k demolici nebude ze studie vyčleňovat a rychle se požádá o dotaci na rekonstrukci celého areálu bývalé kotelny, ještě je podle starosty šance, aby město na dotaci políčilo.

„V radě jsme se proto rozhodli, že doporučíme zastupitelům, aby pozměnili přijaté stanovisko ke komínu a teprve potom otázku jeho existence řešili ,“ sdělil starosta.

´I otcové a matky´ města se při původním hlasování ve stanovisku ale rozcházeli. Jedni byli striktně pro odstranění komína, co dosloužil, a to i z důvodu, že by byla potřebná jeho drahá oprava. Druhá část, jíž ale přehlasovali, i za cenu oprav zase chtěla komín zachovat. Namítala, že v krátkém čase by – díky poplatkům od správců vysílačů umístěných nahoře – začal vydělávat.

„Na místě nynější kotelny do budoucna mají vzniknout trávníky lemované lavičkami a přibudou nově vysazené stromy,“ informoval mluvčí MěÚ Jan Engler. Dodal, že chybět nebude ani dětský koutek a dalším cílem revitalizace území je sportovní vyžití lidí. Proto návrh v lokalitě počítá s hřištěm na streetball, dalším pro nohejbal či volejbal a také s dráhou pro in-line bruslení. Vše doplněné osvětlením a oplocené.

Ve dotační hře, jen na u–skuteční první etapy záměru, je teď podle Englera 40 milionů. „Dobře, že nefunkční komín zmizí, nač do jeho opravy vkládat peníze,“ říká občan města Petr Černý. „Peníze z pronájmu telekomunikacím by se ale zase hodily,“ míní Eva Vostrá.

Předseda okresní tělovýchovné organizace Miroslav Jedlička zase k celkovému záměru podotkl: „Každé sportoviště navíc je dobré.“ Zároveň ale upozorňuje na nutnost jeho údržby. „O problémy s chátráním hřišť, hlavně dětských, není v současnosti nouze,“ podotkl.