Světelné tabule jsou instalované například při vjezdu do Rakové od Veselé i Rokycan. „Obdrželi jsme 77 tisíc korun. Investice stála celkově 140 tisíc. Ale nelitujeme toho, protože psychologický moment je mnohem pozitivnější a většina řidičů automaticky ubírá plyn,“ konstatoval starosta František Bůcha. Jeho kolega v Dobřívě Jiří Ondřejíček sleduje provoz čtyř takových zařízení. Tři jsou přímo v Dobřívě a jedno u sousedů v Pavlovsku: „Vidím to tak, že osmdesát procent motoristů zvolní. Ale cesta do Strašic se už zase pomalu stává závodní dráhou.“ Zda údaje z radarů putují dál, to první muž radnice prozradit nechtěl.

Na opačném konci Rokycanska je to obdobné. Němčovičtí si při opravě silnice do Liblína vybojovali zpomalovací ostrůvek u zastávky s Křemílkem a Vochomůrkou. „Rychlost je tu snížena na 70 kilometrů, ovšem většinou řidiči zvolní a kochají se nevšední stavbou. Mají tím pádem štěstí, neboť údaje jdou na policejní pult,“ připustil starosta Karel Ferschmann.

Cifry z měřičů v kamenném Újezdu putují rovněž za policisty a posléze k vyřízení na odbor dopravy. "Pomáhá to a k osvědčeným stanovištím na komunikaci z Rokycan do Hrádku jsme připojili i radar na cestě od nového obchvatu. Už to bylo neúnosné," připustila starostka Jarmila Vaňourková.